Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Наукова та суспільно-політична діяльність Федора Кіндратовича Вовка 2000 год

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.05 / О.О. Франко; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Л., 2000. — 33 с. — укp.
Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню теоретичної, методичної і практичної наукової спадщини, творчої біографії та наукової, видавничої та організаційної діяльності одного із основоположників української етнології доктора Сорбонни Федора Вовка (1847 - 1918 рр.). Визначено роль і місце вченого, його наукових концепцій у розвитку української та світової наукової думки. Наукова праця Федора Вовка тісно пов'язана з його суспільно-політичною діяльністю як активного діяча Громад, що розглянуто в контексті історії України кінця XIX - початку XX ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net