Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності 2005 год

Источник: Автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.03 / А.Ф. Карась; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 42 с. — укp.
Аннотация: Визначено та теоретично обгрунтовано взаємозв'язок і кореляцію практичного розвитку громадянської соціальності та її інтелектуального осягнення. Здійснено концептуальне пояснення онтологічних передумов єдності людей у громадянському суспільстві. З'ясовано, що відносно стійкий баланс соціальної єдності досягається за умов вивільнення індивідуальної свободи людей та її належного етико-дискурсивного забезпечення у соціальних, інтелектуальних та урядових практиках. На підставі дослідження філософії громадянського суспільства установлено взаємозв'язок між рівнями свободи та економічними, громадсько-політичними та культурно-естетичними формами її здійснення. Обгрунтовано, що сенси свободи відкриваються та продукуються у контекстах етико-дискурсивних практик і мають семіотичний характер настанови та спонуки. Доведено, що відмінність між класичними формами концептуалізації громадянського суспільства спричинена зміною загальнофілософських епістологічних парадигм - від раціоналістично-детерміністичної до інтерпретаційної. Зазначено, що детерміністична епістологічна парадигма налаштовувала розуміння соціального світу таким чином, що пропонувала завбачати у суспільних процесах економічну причиновість, зокрема, де відносини могли бути просто кореляційними.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net