Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Самоосвіта особистості як соціокультурне явище 2005 год

Источник: Автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / О.В. Бурлука; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — 16 с. — укp.
Аннотация: Комплексно досліджено явище самоосвіти особистості, що впливає на становлення та розвиток загальної культури особистості та суспільства в цілому. З'ясовано ступінь наукової розробки та розглянуто методологічні засади дослідження самоосвіти особистості. Розкрито інформаційно-забезпечувальну природу даного явища (письмового, природного, соціокультурного). Обгрунтовано зміст і функції самоосвіти особистості. Здійснено філософсько-культурологічний аналіз самоосвіти. Проаналізовано процес її виникнення та історичного розвитку як соціокультурного явища. Досліджено становлення та розвиток основних технологій стратегій, моделей самоосвіти особистості та їх трансформацію у процесі соціокультурної динаміки світової та вітчизняної культури.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net