Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік 2006 год

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Т.В. Улькіна; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 27 с.: рис. — укp.
Аннотация: Розкрито суть поняття "пізнавальні здібності", виявлено "обдарований", "високий", "помірний", "помірно-знижений" інтегровані типи та дев'ять синтезів поєднань компонентів у середині кожного дошкільного віку. Виявлено, що пізнавальні здібності дітей старшого дошкільного віку є інтегрованим типом здібностей, які є аналогом загальних здібностей та проявом рівня творчих можливостей дитини (творчий компонент або креативність), рівня пізнавального розвитку (інтелектуальний компонент), її пізнавальної активності, зацікавленості на научуваності (поведінково-результативний компонент). Обгрунтовано засади психолого-педагогічного забезпечення оптимізації розвитку пізнавальних здібностей у старших дошкільників. Розроблено й апробовано розвивально-психокорекційну програму розвитку пізнавальних здібностей засобами ігрових психотехнік у старших дошкільників.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net