Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Психологічні проблеми сімейно-побутових відносин працівників міліції та умови їх оптимізації 2003 год

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / О.Ю. Сидоренко; МВС України. Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 14 с. — укp.
Аннотация: Проведено історичний та теоретико-гносеологічний аналіз поглядів та наукових концепцій становлення та еволюції сімейних відносин у суспільстві, узагальнено соціокультурні та психологічні чинники формування сфери сімейних стосунків. Визначено чинники впливу соціально-побутового середовища на динаміку сімейних відносин правоохоронців та на відповідні зміни особистості. Виявлено основні психологічні та функціональні детермінанти сімейних проблем та міжособистісних конфліктів у сімейно-побутовій сфері відносин працівників міліції України. Сформульовано перелік методологічних принципів організації психодіагностичної, психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім'ями працівників міліції з метою запобігання та розв'язання проблемно-конфліктних ситуацій. Розроблено та запропоновано рекомендації відносно оптимізації сімейних стосунків у родинах правоохоронців.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net