Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Проблема істини в філософській думці Григорія Сковороди 1998 год

Источник: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Д.Є. Прокопов; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 16 с.. — 16с с. — укp.
Аннотация: Дисертація присвячена комплексному розгляду проблеми істини, умов і можливостей її пізнання, співвідношення знання та віри, розуму та одкровення в гносеології Григорія Сковороди. Визначаються передумови її позиціювання в діалогах українського мислителя, шляхи її вирішення, а також ідейні взаємозв'язки, що дозволяють включити творчість Г.Сковороди до загального русла історії української філософії і вивчати її у межах єдиного контексту розвитку європейської філософської традиції.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net