Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Духовність як чинник самовизначення людини 2000 год

Источник: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Н.В. Караульна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 18 с. — укp.
Аннотация: Доведено, що сутність духовності нерозривно пов'язана з характером людського самовизначення, відношенням людини до світу, а також набуває різного вигляду залежно від домінуючої модальності людського буття і не дається думці безвідносно до проблеми буття для людини. Встановлено: духовне життя людини являє собою діалектику вкоріненості у світ із усіма її смислами та відношеннями, пошуку власної справжності, структурованої у часі, знайдення смислу свого існування, що стверджується у практичній реальності вибору, діяння, події, безпосереднього життя.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net