Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Часова дистантність художнього твору як проблема перекладу (на матеріалі перекладів "Кентерберійських оповідей" Дж.Чосера сучасною англійською, німецькою, українською та російською мовами) 2005 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Н.М. Рудницька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.
Аннотация: Здійснено спробу системного дослідження монографічного характеру процесу перекладу хронологічно віддалених творів з урахуванням його відмінностей від перекладу текстів сучасною мовою. Визначено специфічні ознаки першотвору, обумовлені його часовою віддаленістю, що потребують застосування додаткових перекладацьких прийомів для адекватного відтворення у перекладі та описано способи їх передачі. З'ясовано, що серед труднощів перекладу, спричинених особливостями мов і способами їх використання для найменування об'єктів й опису ситуацій, у процесі перекладу хронологічно віддаленого художнього твору найважливішими є відмінності в реальності, що описується. Запропоновано систему компенсаційних засобів, необхідних для адекватного відтворення у перекладі експресивності вербальної агресії дійових осіб художнього твору, віддаленого значною мірою часовою дистанцією. Виявлено основні чинники, які необхідно враховувати у разі виконання прагматично адекватного перекладу хронологічно віддаленого художнього твору. Висвітлено способи передачі специфічних ознак твору, взаємопов'язаних з його хронологічною дистантністю, у перекладі. Показано своєрідність передачі таких ознак у разі перекладу українською мовою. Проаналізовано існуючі способи прагматичної адаптації перекладу старих творів, наведено пропозиції щодо виконання прагматично адекватного перекладу хронологічно віддаленого художнього твору.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net