Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Українські топоніми на -ани (-яни) 2006 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Б. Царалунга; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 17 с. — укp.
Аннотация: Проведено дослідження українських географічних назв на -ани (-яни) X - XX ст. З'ясовано походження та функції форманта -ани (-яни), проаналізовано особливості його розвитку у процесі переходу від загальної назви до ойконіма. За походженням і семантикою твірних основ ойконіми зазначеної моделі класифіковано на локально-етнічні та відантропонімні назви. Наведено лексико-семантичну та структурну характеристику ойконімів на -ани (-яни), на підставі якої визначено типові твірні основи цих назв. Здійснено статистичний, картографічний та хронологічний аналіз ареалу українських ойконімів даної моделі.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net