Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Українська літературознавча болгаристика XIX - середини ХХ ст.: становлення, методологічні засади 2002 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н.Д. Григораш; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2002. — 20 с. — укp.
Аннотация: Досліджено витоки української літературознавчої болгаристики, проаналізовано праці Ю.Венеліна, О.Бодянського, Я.Головацького, І.Срезневського. Узагальнено досвід представників славістичних шкіл Харкова, Києва, Одеси, Львова у порівняльному вивченні української й болгарської народної творчості та літератури. Висвітлено діяльність видатних учених, зокрема: М.Драгоманова, І.Франка, І.Огієнка, І.Свєнціцького, які збагатили українську компаративістику теоретичними працями, присвяченими дослідженню болгарської проблематики у спільнослов'янському та євразійському культурному контексті.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net