Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Творчість Євгенії Ярошинської в контексті української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття 2000 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.В. Козинський; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19 с. — укp.
Аннотация: Досліджено творчість Є.Ярошинської у зв'язку з естетико-філософськими реаліями її доби. Проаналізовано громадсько-освітянську та літературно-публіцистичну діяльність письменниці на Буковині, а також її реальну участь у розвитку українського літературного процесу кінця XIX - початку XX ст. Значну увагу приділено впливам культурних діячів і письменників Буковини та Галичини на формування її світоглядних позицій. Аналітично досліджено літературно-мистецькі пошуки письменниці у прозі, відзначено її уміння моделювати стан душі персонажа, художньо відтворити його світогляд, а також психологію шляхом добору нових способів художнього осмислення дійсності. Встановлено, що у творах Є.Ярошинської своєрідно поєдналися, переплелися елементи різних літературних систем - реалізму, сентименталізму, романтизму, імпресіонізму та символізму, які у різноструктурній та різнофункціональній взаємодії відтворювали реалізм якісно нового рівня.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net