Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Сучасні українські прізвища північної Донеччини 2005 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Ю. Булава; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 20 с. — укp.
Аннотация: Досліджено лексико-семантичні та словотвірно-структурнні особливості сучасних українських прізвищ північної Донеччини. На підставі результатів лексико-семантичного аналізу антропонімів установлено їх допрізвищеву семантику, виокремлено найчастіші антропооснови. Розкрито роль різних класів онімної й апелятивної лексики у формуванні прізвищ. У цьому аспекті визначено склад слов'янських і християнських імен та охарактеризовано семантику апелятивів української мови, відображених в основах прізвищ, що поглиблює уявлення про джерела національної ментальності. Класифіковано прізвища Донеччини з урахуванням їх словотвірно-структурної специфіки. Доведено, що аналізовані антропоніми утворилися двома основними способами словотвору - неморфологічним і морфологічним. Виявлено найтиповіші на досліджуваній території словотвірні моделі прізвищ. Укладено алфавітний та інверсійний словники сучасних українських прізвищ північної Донеччини.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net