Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Романтична поетика "Замогильних нотаток" Ф.-Р. де Шатобріана 2006 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Г.В. Попова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.
Аннотация: Досліджено особливості вираження романтичної поетики "Замогильних нотаток" Ф.-Р. Шатобріана. У зв'язку з проблемою жанрової ідентифікації романтичних мемуарів розглянуто джерела формування автобіографізму у французькій літературі, встановлено закономірності жанрового синтезу, здійсненого Ф.-Р. Шатобріаном. Визначено принципи перетворення біографічного "Я" оповідача на персонаж мемуарів як об'єкт "естетичного споглядання", якими є: "замогильна" перспектива оповіді, відбір фактів власної біографії відповідно до концепції романтичного героя, відтворення внутрішнього світу оповідача зі збереженням основних змістових домінант світосприйняття автобіографічного героя, які забезпечують цілісність оповіді. Розглянуто провідні форми романтичного усвідомлення дійсності та пейзаж як засіб відтворення внутрішнього світу героя. Досліджено тему часу як ключову та жанроутворюючу. Проаналізовано біографічний та історичний час як органічні частини цілого в епічній структурі мемуарів, а також їх поєднання в особі оповідача, що свідчить про індивідуально-особистісний характер осмислення історії. Особливу увагу приділено розгляду образу Наполеона як архетипу романтичного героя та водночас alter ego автора мемуарів.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net