Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Речення з суб'єктивно-модальними формами в сучасній українській мові 2001 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.А. Чолкан; Прикарпат. держ. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 18 с. — укp.
Аннотация: Запропоновано комплексний системний опис суб'єктивно-модальних форм (часток) української мови. Внутрішньосинтаксичну природу явища суб'єктивної (персуазивної) модальності витлумачено з урахуванням найновіших досягнень українського та зарубіжного мовознавства. На основі грунтовного аналізу фактичного матеріалу (картотека складає 30 000 карток) здійснено цікаві експериментально-лінгвістичні спостереження над функціонуванням речень з частками; встановлено лінгвальний статус часток як суб'єктивно-модальних форм. Запропоновано оригінальну класифікацію суб'єктивно-модальних форм (часток), які у структурі речення можуть виступати модальними модифікаторами предикативної модальності (ММ), модальними кваліфікаторами змісту висловлення (МК) модальними актуалізаторами (МА) або окремих компонентів висловлення, або фрагментів дискурсу.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net