Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Північнонімецькі топоніми слов'янського походження 2005 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.В. Марченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.
Аннотация: Досліджено північнонімецькі топоніми слов'янського походження. Розглянуто значення власної назви, її особливості як білатерального знаку, номінаційний аспект пропріальної лексики, шляхи творення топонімів. Значну увагу приділено процесу становлення, формування та розвитку регіональної топонімічної системи та роль у цих процесах топонімів слов'янського походження. З'ясовано слов'янсько-германську мовну взаємодію та її вплив на розвиток топосистеми. Визначено шляхи проникнення до топонімії топонімів слов'янського походження. Побудовано та проаналізовано структурно-словотвірні і номінативно-семантичні моделі номінації цих топонімів, вивчено аспект зміни їх семантики. Реконструйовано архетипи топонімів слов'янського походження.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net