Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Перспективність і наступність у формуванні текстотворчих умінь в учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи 1999 год

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.П. Глазова; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 1999. — 18 с. — укp.
Аннотация: Подано науково обгрунтовану та експериментально перевірену методику навчання п'ятикласників будувати тексти, яка, будучи зорієнтована на всі фази мовленнєвого акту, сприяє реалізації принципів перспективності та наступності у формуванні текстотворчих умінь. Методика навчання п'ятикласників створювати зв'язні висловлювання спирається на відпрацьовані в початкових класах текстотворчі вміння та спеціально розроблену систему вправ, яка засобами аналітико-синтетичних дій з різними структурними елементами тексту сприяє поглибленню знань і вмінь, необхідних для продукування висловлювань та удосконалення мовлення в цілому.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net