Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Особистість і система в романах Кена Кізі 2001 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / М.М. Рошко; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.
Аннотация: Досліджено сутність художнього осмислення проблеми "особистість і система" у романах сучасного американського письменника Кена Кізі на тлі американського роману другої половини ХХ ст. Проаналізовано специфіку художнього світу романіста, з'ясовано його бачення сучасної цивілізації як споживацької уніфікуючої системи, яка нівелює особистість. Досліджено концепцію особистості, втіленої в образах волелюбних сильних індивідуалістів - нонконформістів, західників з рисами героїв коміксів, вестернів, фольклору фронтиру, насичених месіанською та міфологічною символікою. Обгрунтовано, що тексти творів, сповнені іронії та пародіювання звичних міфологем і літературних і фольклорних стереотипів, базуються на використанні карнавально-сміхової поетики та пронизані ідеями відносності будь-якої кінцевої істини, є зразками постмодерністського художнього стилю.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net