Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Науково-фантастичний дискурс А.Азімова: структурна організація та ідейно-смисловий зміст 2003 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Т.П. Виродова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — укp.
Аннотация: Досліджено основний масив художньої спадщини А.Азімова як специфічного явища науково-фантастичного дискурсу, що дає змогу розглянути оповідання, повісті та романи письменника у контексті стійких принципів організації їх формально-композиційних структур та зважаючи на їх художньо-концептуальний зміст. Показано, що специфіка науково-фантастичного дискурсу, значною мірою сформованого вже в оповіданнях, визначається наявністю характерної для науково-фантастичної літератури тематики, широким використанням специфічної лексики наукового та псевдонаукового характеру, нових термінів і понять, що дають змогу створювати атмосферу далекого майбутнього, інших світів тощо. На ідейно-смисловому рівні азімовському дискурсу притаманні гуманізм та оптимістична віра в можливості людського розуму. Показано, що за великих оповідальних форм відбувається подальше збагачення дискурсу за рахунок ускладнення та масштабності ідейно-смислового концепту створюваного письменником макросюжету. Зроблено висновок, що сукупність відзначених рис є свого роду дискурсивною парадигмою А.Азімова, відзначеною тим рівнем художньої оригінальності та майстерності, що дає підставу для віднесення його творчості до великої літератури, чи літератури основного потоку.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net