Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Навчання учнів основної загальноосвітньої школи культурно-країнознавчої компетенції на уроках англійської мови 2003 год

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.П. Голованчук; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: табл. — укp.
Аннотация: Виявлено місце та роль культурно-краєзнавчого аспекту спілкування у загальноосвітній школі. Визначено компоненти та структуру культурно-країнознавчої компетенції. Розглянуто загальні вимоги до навчальних матеріалів зазначеного характеру, сформульовано спеціальні вимоги до текстів-полілогів і текстів для навчання аудіювання та читання, а також творів пісенно-поетичного жанру. Виділено критерії відбору автентичних матеріалів культурно-країнознавчого характеру. Теоретично обгрунтовано та розроблено систему вправ для навчання культурно-країнознавчої компетенції в основній загальноосвітній школі. Сформульовано методичні рекомендації щодо використання цієї системи.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net