Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации "Модні" слова в сучасній російській мові (на матеріалах тлумачних словників і мовленнєвої практики мас-медіа кінця XX - початку XXI ст.) 2003 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Ю.В. Бічай; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — укp.
Аннотация: Виявлено параметри власне "модного" слова: орієнтованість на сучасність, новизна (оновлена семантика), частота й активність використання, універсальність (масове використання), словотвірна активність (включеність у словотвірну систему російської мови, наявність словотвірних рядів), демонстративність та ігровий момент (словесний вчинок, зміна номінації). Уведено поняття "модних" слів, що реалізується у корпусі загальновживаних слів, які перебувають у фокусі мовного смаку, мовленнєвої практики сучасної людини та ефектній позиції впізнавання завдяки незвичності їх залучення і семантики через належність до іншомовних та іншостильових слів, а також їх високій частоті та словотвірній активності. Наведено лексикографічне досьє на деякі "супермодні" слова з описом етапів їх входження у статус "модного" слова як такого. Показано різні дискурсивні прийоми введення "модних" слів у мовленнєву практику.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net