Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Міжпредметні зв'язки у процесі вивчення фразеології української мови в 5-7 класах загальноосвітньої школи 2000 год

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Тесленко; АПН України. Ін-т педагогіки. — К., 2000. — 17 с. — укp.
Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі застосування міжпредметних зв'язків під час вивчення фразеології в середніх класах загальноосвітньої школи. Розроблено теоретико-методичну модель системи вивчення фразеології на міжпредметній основі. Встановлено, що використання міжпредметних зв'язків з усіма дисциплінами шкільного циклу підвищує ефективність викладання і засвоєння фразеології учнями середніх класів. Запропоновано різноманітні форми робіт із міжпредметними фразеологізмами, високу результативність яких обгрунтовано теоретично і доведено практично.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net