Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Матвій Терентійович Симонов (Номис): життя, культурно-наукова, громадська та педагогічна діяльність 2006 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А.О. Лимар; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.
Аннотация: Здійснено комплексний аналіз джерел і літератури, присвячених постаті М.Т.Симонова, у постановці та розробці актуальної українознавчої теми, яка ще не була предметом спеціального дослідження та визначається тим, що вперше в історіографії здійснено реконструкцію життя та багатогранної діяльності М.Номиса, висвітлено процес формування його світогляду та становлення як культурного та громадського діяча, розкрито роль і місце у вітчизняній історії другої половини XIX ст. Проаналізовано його творчий доробок, запропоновано періодизацію життєвого шляху. Встановлено раніше невідомі факти життя та внесено уточнення щодо родоводу. Вперше охарактеризовано громадську діяльність М.Т.Симонова, його роботу з організації освітянської справи в Полтавській губернії та краєзнавчу працю. Детально розглянуто приватне життя та господарську діяльність у власному маєтку с. Заріг.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net