Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Лінгвістичний поворот в філософії та його вплив на філософію науки 2000 год

Источник: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.09 / К.В. Пряженцева; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2000. — 16 с. — укp.
Аннотация: Обгрунтовано концепцію лінгвістичного повороту як одного з головних факторів сучасного парадигмального зрушення в філософії в цілому та філософії науки зокрема. Запропоновано експлікацію сутності та головних характеристик лінгвістичного повороту, його епістемологічних і когнітивних наслідків. Проведено порівняльне дослідження принципових рис картезіанської парадигми філософування, а також системи трансформацій у філософії науки з лінгвістичним поворотом. Запропоновано нову стратегію дослідження аксіологічного рівня науки за сучасними результатами лінгвістичного аналізу.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net