Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Історико-науковий аналіз діяльності академіка В.І.Липського в контексті розвитку ботанічної науки в Україні 2005 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Н.І. Крецул; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2005. — 19 с. — укp.
Аннотация: Проведено цілісний історико-науковий аналіз наукової, організаційної і громадської діяльності академіка В.Липського. Розглянуто фактори становлення вченого як науковця та етапи його діяльності. Визначено та проаналізовано основні напрямки наукової діяльності академіка В.Липського у контексті розвитку ботанічної науки наприкінці XIX - початку XX ст. Показано вагомість його наукової спадщини для подальшого розвитку ботанічної науки в Україні. Запроваджено до наукового обігу нові матеріали з архівів України.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net