Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Військово-повітряні сили України в 1917 - 1920 рр. 2000 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / А.І. Харук; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp.
Аннотация: На основі джерелознавчого аналізу архівних документів, історичних праць, мемуарів, матеріалів періодичних видань проаналізовано базу для формування національних військово-повітряних сил, охарактеризовано процес становлення військово-повітряних сил України. Розкрито організаційну структуру авіаційних і повітроплавних формувань, їх кількісний склад, технічне оснащення. Узагальнено досвід бойового використання військово-повітряних підрозділів на усіх етапах національно-визвольної боротьби українського народу 1917 - 1920 рр., визначено їх роль у цій боротьбі та місце військово-повітряних сил в загальній структурі Збройних сил України досліджуваного періоду.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net