Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Формування механізму регулювання оплати праці робітників у сучасних умовах господарювання 2005 год

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.09.01 / М.Д. Ведерніков; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2005. — 36 с. — укp.
Аннотация: Обгрунтовано шляхи вирішення актуальної проблеми формування ефективного механізму регулювання оплати праці робітників за сучасних умов господарювання. Визначено сутність та основні функції заробітної плати як економічної категорії у системі розподільних відносин. Проведено критичне дослідження особливостей формування та функціонування механізму регулювання оплати праці в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід визначення заробітної плати робітників у країнах з розвиненою ринковою економікою та зроблено висновки щодо можливості його застосування на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано сучасний стан системи оплати праці в Україні та механізм її регулювання. Встановлено особливості та недоліки його функціонування за умов ринкової трансформації національної економіки. Досліджено теоретичні та методичні засади регулювання оплати праці за принципом ціни робочої сили, проаналізовано базові поняття та категорії визначення та регулювання заробітної плати. Обгрунтовано стратегічний напрямок подальшого розвитку та удосконалення системи оплати праці в Україні, а також науково-теоретичні підходи та методичні рекомендації щодо формування механізму її регулювання за сучасних умов господарювання, визначено його складові елементи та закономірності функціонування. Запропоновано ефективні засоби впровадження нового механізму регулювання оплати праці робітників, з'ясовано його роль у системі соціального захисту й обгрунтовано ефективність і доцільність застосування.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net