Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України 2002 год

Источник: Автореф. дис... канд. наук з державного управління : 25.00.04 / О.М. Коваль; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.
Аннотация: Узагальнено світовий досвід і проаналізовано особливості регулювання зайнятості за сучасних умов в Україні. Визначено основні передумови формування ринкових відносин у сфері праці, проаналізовано причини виникнення безробіття. Наголошено на можливості вирішення проблеми зайнятості в межах загальної державної програми з використанням комплексного підходу державної влади та регіональних, місцевих органів управління.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net