Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози 2006 год

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О.О. Мушніна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.
Аннотация: Досліджено граматичні особливості науково-технічного та художнього перекладів. Порівняно основні прийоми та способи відтворення вибраних граматичних явищ у цих видах перекладу. Виявлено дивергентні та конвергентні риси у використанні прийомів і способів під час перекладу науково-технічних та художніх текстів. Зіставлено якісні та кількісні характеристики використання прийомів та способів відтворення досліджуваних граматичних явищ у науково-технічному та художньому перекладі. Виокремлено прийоми передачі в перекладі граматичних явищ, характерних лише для одного з порівнюваних видів перекладу.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net