Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Формування інформаційної культури студентів педагогічних вузів при вивченні курсу інформатики 1999 год

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / А.Л. Столяревська; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1999. — 16 с. — укp.
Аннотация: Дисертацію присвячено розгляду проблеми формування інформаційної культури студентів педагогічних вузів при вивченні курсу інформатики. Розкрито сутність інформаційної культури, виявлено її компоненти, обгрунтовано роль курсу інформатики у формуванні інформаційної культури майбутнього вчителя інформатики. Показано доцільність уведення в курс інформатики тем, пов'язаних з інтеграцією комп'ютера у структуру інтелектуальної і професійної діяльності майбутнього вчителя інформатики. Розроблено дидактичні засоби, що сприяють засвоєнню тем. Експериментально підтверджено позитивний вплив вивчення цих тем на формування інформаційної культури студентів.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net