Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Українська держава гетьмана П.Скоропадського: історіографічне дослідження 2001 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / С.В. Грибоєдов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.
Аннотация: Комплексно проаналізовано праці вітчизняних і зарубіжних мемуаристів, істориків, економістів, де висвітлено загальні та специфічні риси створення Української держави у 1918 р., визначено роль даного процесу в історії Української революції 1917 - 1921 рр. Систематизовано й узагальнено історіографічні джерела цього періоду.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net