Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Творення українського військового флоту в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.) 2002 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / А.В. Лубенець; Нац. акад. оборони України. — К., 2002. — 18 с. — укp.
Аннотация: Виявлено історичні передумови, що сприяли творенню українського військового флоту. Простежено активізацію діяльності політичних партій та громадських об'єднань у Причорномор'ї навесні 1917 р. Проаналізовано політичну конфронтацію російського Раднаркому та Української Центральної Ради щодо Чорноморського флоту. Висвітлено основні напрями військово-морської політики Центральної Ради й організаційно-правові заходи українського уряду стосовно розбудови національного флоту. Наведено практичні рекомендації щодо використання досвіду військового створення українських державних структур на чолі з Центральною Радою за сучасних умов під час вирішення проблем формування Військово-Морських Сил України.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net