Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Суспільно-політичні погляди В.Н.Каразіна 2001 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А.В. Хрідочкін; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 17 с. — укp.
Аннотация: Висвітлено біографію Василя Назаровича Каразіна, основні етапи формування та еволюцію суспільно-політичних переконань вченого. Розкрито особливості світогляду Каразіна, що зумовили своєрідність трактування ним важливих політичних питань стосовно державного устрою, ролі державної влади у розвитку економічної, політичної та ідеологічної галузей. З'ясовано місце селянського питання у системі світогляду науковця, показано своєрідність інтерпретації вченим соціальної природи кріпацтва як форми станових взаємовідносин. Проаналізовано благодійницьку діяльність В.Н.Каразіна.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net