Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Наукова та громадсько-політична діяльність І.В.Лучицького 2006 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Н.А. Логунова; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2006. — 19 с. — укp.
Аннотация: На базі грунтовного опрацювання джерел, що розміщені в архівах України та Росії, а також мемуарів, періодичних видань, аналізу багатогранної науково-публіцистичної спадщини І.В.Лучицького проаналізовано формування та розвиток його світоглядних позицій, історичних, суспільно-політичних поглядів, а також теоретико-методологічну базу досліджень історика. Висвітлено наукову, педагогічну, культурно-просвітницьку діяльність І.В.Лучицького, проаналізовано творчий доробок, показано його місце та роль в історичній науці та громадянському і політичному житті України.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net