Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации "Колокол" О.І.Герцена і Україна. Джерелознавчий аналіз 2001 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Ковальська-Павелко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2001. — 20 с. — укp.
Аннотация: Досліджено матеріали газети "Колокол" (1857 - 1868 рр.), виданої О.І.Герценом, як комплексне джерело з історії України другої половини ХІХ ст. Здійснено класифікацію та джерелознавчий аналіз матеріалів, опублікованих в "Колоколі", що висвітлюють економічне, політичне, соціальне становище українських губерній, які на той період знаходились в складі Російської імперії. Розглянуто у джерелознавчому аспекті зв'язки О.І.Герцена з українськими громадсько-політичними і культурними діячами зазначеного періоду. Наведено докази спільності поглядів О.І.Герцена та М.І.Костомарова, Т.Г.Шевченка, Л.І.Мечнікова щодо майбутнього розвитку України. Виявлено джерела інформації та зв'язки українських кореспондентів з редакцією видання, реконструйовано шляхи доставки українських кореспонденцій до м.Лондона. Використано опубліковані та неопубліковані архівні джерела для визначення актуальності, вірогідності, автентичності та репрезентативності "українських" матеріалів, надрукованих на сторінках "Колокола".

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net