Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Козацькі печатки Гетьманщини (середина XVII - XVIII ст.). За архівними матеріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського 2002 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Ситий; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2002. — 19 с. — укp.
Аннотация: Вивчено козацькі печатки Гетьманщини: державні, адміністративно-судових установ, козацької старшини та рядового козацтва як цілісне явище. Подано класифікацію козацьких печаток. Встановлено, що печатки є важливим джерелом історії Гетьманщини, історичної географії, адміністративного устрою, геральдики, емблематики, дипломатики. Наведено спостереження інших дослідників щодо форм, матеріалу відбитка та іконографії. Простежено витоки останньої, її міцний зв'язок з реаліями військової діяльності козацтва та іконографічною традицією Києвської Русі. Зроблено предметний аналіз іноземних впливів на козацьку сфрагістику та визначено її специфічні, самобутні риси. Вивчено техніку виготовлення та способи нанесення печаток на документи. Дані матеріали використано під час повернення історичних гербів колишніх полкових та сотенних міст деяким населеним пунктам Чернігівської, Сумської областей та розробки емблематики для історико-культурологічних фундацій.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net