Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Історія розвитку поштового зв'язку у Донецькій області XIX - XXI ст. 2006 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.Є. Орєхова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.
Аннотация: Досліжено проблеми становлення та розвитку поштового зв'язку як галузі народного господарства на території Донецької області протягом XIX - XXI ст. Висвітлено процес функціонування державної поштової служби Донеччини за часів Російської імперії. Показано прогресивний вплив земської реформи на поширення мережі поштових комунікацій та організацію поштової справи в Бахмутському та Маріупольському повітах. Визначено особливості діяльності української пошти та поштового зв'язку Донеччини у період революційних змагань 1917 - 1920-х рр. Розглянуто процес входження поштової галузі регіону до єдиної структури народного господарства СРСР та УРСР. Встановлено виключне значення поштового зв'язку Донеччини у період Великої Вітчизняної війни для радянської й окупаційної влади. Зроблено висновок, що у повоєнні часи поштова служба Донеччини перетворилася на одну з найбільших установ поштового зв'язку України. Охарактеризовано основні етапи реформування та перебудови поштового зв'язку як самостійної галузі народногосподарського комплексу незалежної України. Обгрунтовано основні напрямки та перспективи розвитку поштового зв'язку Донеччини у сучасний період. Результати наукового досліження використано під час розробки сучасної державної та регіональної політики щодо оптимізації поштової справи.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net