Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Інтелігенція Львова в 1944 - 1953 роках (історико-соціологічний аспект) 2003 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Р.П. Попп; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 18 с. — укp.
Аннотация: На основі введення до наукового обігу значної кількості невідомих раніше архівних матеріалів, нової інтерпретації відомих та нововиявлених фактів комплексно досліджено тему "Інтелігенція Львова в 1944 - 1953 рр. (історико-соціологічний аспект)". Проаналізовано соціально-професійну структуру інтелігенції Львова, надано оцінку тогочасним радянським методам формування нової інтелігенції, досліджено форми участі спеціалістів у культурному та господарському житті міста, простежено головні напрямки політики радянського режиму щодо національних груп інтелігенції. Детально розглянуто ідеологічний тиск та репресивні акції щодо багатьох представників місцевої інтелігенції, соціально-побутові умови життя та діяльності трудівників розумової праці.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net