Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К.Рєдіна (1863 -1908 рр.) 2004 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Р.І. Філіппенко; Укр. НДІ архів. справи та документознавства. — К., 2004. — 18 с. — укp.
Аннотация: Висвітлено громадську та науково-історичну діяльність професора Харківського університету Є.К.Рєдіна. Визначено його внесок у дослідження історичних пам'яток візантійської та давньоруської культури та вивчення української церковної старовини. Запропоновано періодизацію життя історика та його науково-організаційної роботи. Проаналізовано коло наукових інтересів історика. Розглянуто маловідомі аспекти його діяльності як секретаря Харківського історико-філологічного товариства та секретаря Харківського підготовчого комітету Археологічних з'їздів, завідувача Музею витончених мистецтв та старожитностей Харківського університету, а також громадська робота у Харківському товаристві поширення в народі грамотності.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net