Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Єврейське населення Південно-Східної України. 1861 - 1917 рр. 2005 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В.В. Гончаров; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.
Аннотация: Висвітлено періодизацію процесу формування єврейської громади Південного Сходу України протягом 1861 - 1917 рр. Проаналізовано роль стихійного процесу єврейської міграції та політики Російської імперії, спрямованої на формування єврейської громади регіону. Досліджено кількість єврейського населення, його локалізацію. Розглянуто зовнішні прояви діяльності євреїв, які були сформовані під тиском офіційної ідеології, а також зміни у вихованні та освіті, зумовленої на основі впливу релігійних чинників та історичній традиції. Визначено перехід єврейської громади регіону від традиційного суспільства до індустріального.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net