Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 - грудень 1919 рр.) 2003 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / О.Ш. Чіхрадзе; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с. — укp.
Аннотация: Проаналізовано джерела та праці вітчизняних і зарубіжних істориків стосовно Другої українсько-більшовицької війни. Висвітлено причини війни. Розглянуто динаміку бойових дій українських військ проти Червоної армії. З'ясовано особливості тактики ведення війни Дієвою армією УНР самостійно та після її об'єднання з Українською Галицькою Армією. Досліджено структуру, організацію, чисельний та якісний склад Армії УНР. Надано характеристику політичних і військових керівників, які мали вплив на формування воєнної доктрини УНР. Показано взаємозалежність військових і політичних чинників у перебігу бойових дій та вплив на них кадрової політики державних органів влади. Проаналізовано еволюцію поглядів політичного керівництва УНР щодо створення регулярної армії, виявлено суб'єктивні чинники, які впливали на прийняття рішень українського командування в ході війни. Встановлено, що досвід і уроки Другої українсько-більшовицької війни є актуальними для сучасності.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net