Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Антибільшовицькі виступи у Криму і боротьба з ними (кінець 1920 - 1925рр.) 2002 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А.В. Ішин; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 20 с. — укp.
Аннотация: Всебічно досліджено антибільшовицькі виступи на території Кримського півострова, а також протидію їм у першій половині 1920-х рр. Запропоновано концепцію даного соціально-політичного процесу, яка відбиває причини виникнення та поразки антибільшовицьких організацій, розкриває деякі аспекти виникнення та поразки антибільшовицьких організацій, їх типологію, динаміку діяльності, характер організованих і стихійних вищезгаданих виступів. На основі невідомих раніше архівних матеріалів розглянуто структуру й особливості роботи репресивних, а також партійних і радянських органів влади, що вели боротьбу з контрреволюцією. Вперше до наукового обігу введено численні архівні документи, аналіз яких дозволяє заповнити суттєву прогалину в наукових уявленнях про післяреволюційний етап розвитку Криму в цілому.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net