Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів 2003 год

Источник: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Г.І. Костишина; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2003. — 20 с. — укp.
Аннотация: Розкрито суть і структурні компоненти навчально-пізнавальної діяльності студентів, теоретично обгрунтовано модель формування, визначено критерії та рівні її сформованості, запропоновано й експериментально перевірено комплекс педагогічних умов ефективного її формування. Розроблено методику поетапного формування навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців у процесі вивчення фундаментальних дисциплін, яка включає комплекс організаційних форм, методів і прийомів навчання. Запропоновано структуру та зміст побудови лабораторно-практичних робіт з фізики, спрямованих на формування навчально-пізнавальної діяльності студентів.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net