Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Стан здоров'я населення: народжуваність і смертність в промислових містах України з різним забрудненням атмосферного повітря 1998 год

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / О.І. Турос; Укр. наук. гігієн. центр. — К., 1998. — 18 с. — укp.
Аннотация: Проведений аналіз народжуваності і смертності в промислових містах. Рівень народжуваності не забезпечує навіть простого відтворення населення. Диференціація народжуваності зумовлена, в тому числі, і відмінностями у віковій структурі жінок. Показано збільшення частки дітей, народжених матерями 15-19 років. Означені процеси найбільше представлені в містах з розвинутою металургійною промисловістю і постійним дуже сильним і сильним забрудненням атмосферного повітря. Визначені загальні і повікові коефіцієнти смертності для чоловіків і жінок: найбільше зростання смертності спостерігається в містах з постійним дуже сильним ступенем забруднення атмосферного повітря. Встановлено зниження середньої тривалості життя, очікуваного при народженні, а також по досягненні 15 і 60 років. Різниця між очікуваною при народженні тривалістю життя у чоловіків і жінок досягає 12 років. Виявлено, що відносний ризик смерті при 95%-вому рівні значущості найбільший в містах з дуже сильним забрудненням повітря і складає - 1.52 (1.51-1.54). Результати відображені в інформаційному листі Головам міських рад та начальникам управлінь охорони здоров'я міст (12.05.1995, 1.06/5, МОЗ) та використовуються в педагогічному процесі ВНЗів.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net