Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Проблеми дозиметрії внутрішнього опромінення людини трансурановими радіонуклідами 2002 год

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.01 / О.О. Бондаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 37 с. — укp.
Аннотация: Визначено, що інгаляція є критичним шляхом надходження до організму трансуранових радіонуклідів і головним фактором формування доз внутрішнього опромінення обслуговуючого персоналу АЕС. Розроблено новий вид спектрометрії альфа-випромінювання, яка грунтується на використанні твердотільного трекового детектора ядерного випромінювання (ТТДЯВ) типу CR-39. У повітряному середовищі приміщень "Укриття" експериментально виявлено окрему субмікронну складову аерозолів, яка є визначальною у формуванні доз внутрішнього опромінення працівників за рахунок накопичення в глибоких відділах легенів. Досліджена субмікронна фракція має також і аномально високу відносну здатність проникати крізь засоби захисту органів дихання. Розроблено необхідний набір параметрів для оперативного розрахунку доз внутрішнього опромінення від інгаляційного надходження за умов об'єкта "Укриття", який включає: концентрацію радіонуклідів у повітрі, радіонуклідну композицію, тип системного надходження аерозолів, розподіл активності аерозолів за аеродинамічним діаметром, ефективність засобів індивідуального захисту органів дихання. у скелеті людини здійснено калібровку екологічної моделі транспорту трансуранових елементів. З використанням числового методу розраховано зростання відносного внеску трансуранових елементів чорнобильського походження до сумарної річної дози опромінення населення за рахунок розпаду <^>137Cs і <^>90Sr, а також накопичення активності <^>241Am.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net