Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Сецесія в архітектурі Станіславова кінця XIX - початку XX століття 2003 год

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / Л.К. Поліщук; Нац. акад. образотворч. мистец. і архіт. — К., 2003. — 20 с.: схема — укp.
Аннотация: Комплексно досліджено архітектуру сецесії м.Станіславова (Іванофранківськ). З застосуванням методики функціонально-типологічного, стилістичного та архітектурно-розпланувального аналізу виявлено та простежено закономірності у формуванні стильових і розпланувальних характеристик об'єктів станіславівської сецесії. Виявлено спільні тенденції у розвитку станіславівської архітектури й архітектури інших міст Східної Галичини та Європи, особливості станіславівського розвитку. За типологічними, стилістичними та архітектурно-розпланувальними ознаками класифіковано сецесійні об'єкти, установлено імена окремих архітекторів, інженерів, майстрів, складено перелік підприємств, майстерень, досліджено та структуровано понад 200 об'єктів періоду сецесії. Розкрито першопричини появи сецесійної архітектури Станіславова та обставини, які сприяли її розвитку, прослідковано впливи культурно-просвітницьких та художніх чинників. Формування архітектурного простору міста та виявлення в ньому сецесійних рис розглянуто в контексті містобудівних трансформацій від часу заснування Станілавова. Виявлено архітектурні впливи, стильові тенденції, визначено роль архітектурної деталі у формуванні стилю. Визначено та охарактеризовано джерела формування та особливості внутрішніх стилістичних розгалужень у сецесійній архітектурі Станіславова. Структуровано об'єкти станіславівської сецесії залежно від комплексу показників, що їх типологічно, стилістично, формально характеризують. Архітектурно-розпланувальний та стилістичний аналіз будинків здійснено на засадах пошуку об'єктивних ознак формотворення-становлення нової формально-просторової системи. На підставі архітектурно-розпланувального аналізу встановлено закономірності у взаємозв'язку внутрішнього та зовнішнього розвитку формально-просторової системи будинків. Станіславівську архітектуру 1919 - 1929 рр. представлено як перехідну від архітектури сецесії до конструктивізму (функціоналізму), як етап конструктивістського "перетворення" сецесії. Виявлено вплив сецесії, традиції якої періодично відроджуються в архітектурі радянського та пострадянського Івано-Франківська, на архітектуру міста 1960 - 1990 рр. Запропоновано модель архітектурної системи сецесії Станіславова та визначено її місце в архітектурній системі Галичини.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net