Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Планувально-композиційний уклад поселень німецьких переселенців в Галичині кінця XVIII - початку ХХ століть 1999 год

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / О.П. Олешко; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 19 с. — укp.
Аннотация: Дисертацію присвячено виявленню особливостей архітектурно-планувальної структури і основних архітектурних компонентів новозакладених поселень німецьких колоністів у Галичині к. XVIII - поч. XX ст. Визначено основні планувально-композиційні принципи організації поселень у різних проявах колонізаційної політики у світовій практиці, а також джерела та теоретичні основи формоутворення німецьких колоній Галичини. Проаналізовано особливості розташування поселень німецьких колоністів в історично-сформованій мережі розселення Галичини та принципів їх територіально-планувального вирішення у різних ландшафтах. Висвітлено типи архітектурно-планувального укладу поселень та принципове об'ємно-планувальне вирішення споруд німецьких переселенців у Галичині на основних етапах їх еволюції. Визначено місце німецьких колоній Галичини серед європейських колонізаційних процесів та у європейській і українській історії урбаністики та архітектури.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net