Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Передумови і тенденції стильового розвитку храмової архітектури Слобожанщини (друга половина XIX-початок XX ст.) 1999 год

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / І.В. Бондаренко; Акад. образотв. мистец. і архіт. — К., 1999. — 20 с. — укp.
Аннотация: Дисертація присвячена виявленню передумов і тенденцій стильового розвитку храмової архітектури Слобожанщини (друга пол. XIX - початок XX ст.). На підставі вивчення архівних матеріалів введені у науковий обіг проектні матеріали харківських єпархіальних архітекторів та встановлена їх величезна роль у формуванні образу храмових споруд. Визначені типологічні та об'ємно-просторові аспекти формоутворення храмових споруд та проведено аналіз творчих методів архітекторів, що сприяли цьому процесу.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net