Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Музика Наддніпрянської України першої третини ХХ ст. у взаємодії та перетвореннях соціокультурних дискурсів 2006 год

Источник: Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / М.Ю. Ржевська; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2006. — 36 с. — укp.
Аннотация: Розглянуто процес відтворення у музиці Наддніпрянської України першої третини XX ст. особливостей, глибинної логіки та динаміки основних художніх ідей часу. Проаналізовано специфіку побутування музики в поліетнічному середовищі. Охарактеризовано основні соціокультурні дискурси епохи, показано їх вплив на музичне мистецтво. Простежено характер і напрямок змін культурних кодів у семіосфері протягом досліджуваного хронологічного періоду. Досліджено процеси пошуку шляхів втілення національної ідеї у музичному мистецтві, формування трьох поколінь вітчизняної композиторської школи. Охарактеризовано передумови та шляхи адаптації модернізму на українському культурному грунті та кристалізацію національного модусу модернізму в музиці. Висвітлено динаміку жанрових і стильових перетворень у текстах музичної культури в їх взаємообумовленості з соціокультурним контекстом епохи. Висвітлено внутрішні суперечності у музичному мистецтві з урахуванням змін, що відбувалися в суспільстві на ідейному, інституціональному та інтелектуально-організаційному рівнях. Обгрунтовано висновок про поглинання або перетворення дискурсом "музика мас" інших провідних дискурсів даного історичного періоду.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net