Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Мистецька діяльність Олександра Кошиця в контексті музики ХХ сторіччя 2001 год

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Н.Б. Калуцка; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Рильського. — К., 2001. — 21 с. — укp.
Аннотация: Вперше простежено культуротворчу роль митця на різних етапах розвитку в фундаментальних галузях українського мистецтва, проаналізовано його ініціативну артистичну практику. Проаналізовано доробок О.Кошиця в галузі хорових аранжувань фольклору, проведено його зіставлення з творами сучасників. Висвітлено унікальність мистецьких концепцій та техніки Кошицевих літургійних композицій, що грунтувались на принципах давнього монодійного співу й корелювали з фольклорною стилістикою. Відзначено, що творча діяльність О.Кошиця піднесла імідж української культури, зміцніла її засади.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net