Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України) 2004 год

Источник: Автореф. дис... д-ра архіт.: 18.00.01 / М.В. Бевз; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 32 с. — укp.
Аннотация: Розроблено методологічні засади збереження та регенерації архітектурно-розпланувальних заповідних районів історичних міст. Показано важливість робіт з містобудівної реставрації для практики збереження та відтворення цінних архітектурно-розпланувальних комплексів історичних міст України. Запропоновано критерії оцінки пам'ятокових містобудівних комплексів. Створено еволюційну систематизацію архітектурно-розпланувальних та функціональних комплексів західноукраїнських міст. Розроблено аналітичні (інвентаризації, ідентифікації, верифікації, багатокритеріальної оцінки, паспортизації) та синтезуючі (ревалоризації, реабілітації, музеєфікації) методики робіт з регенерації історичних містобудівних комплексів. Визначено принципи та методи науково-проектних робіт з регенерації. Наведено методологічні засади та проектно-праксеологічну модель проектної діяльностї для збереження та регенерації історичних міст. Запропоновано новий алгоритм розв'язання науково-проектних завдань стосовно збереження та регенерації.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net